DIAGNOSTYKA GENETYCZNA – Centrum Genetyki Medycznej GENESIS.

Kolejne odkrycia naukowe w medycynie , a zwłaszcza w genetyce, pokazują, że wiele chorób zarówno u dzieci, jak i dorosłych ma podłoże genetyczne. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala na dopasowanie odpowiedniej opieki medycznej oraz profilaktyki i zapobieżenie wielu skutkom choroby.

Diagnostyka genetyczna ma także na celu określenie, czy istnieje podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy lub chorobę uwarunkowaną wieloczynnikowo (o znaczącym udziale czynników genetycznych). Celem badań genetycznych w zakresie onkologicznego poradnictwa jest przede wszystkim:

  • ustalenie czy obecnie zdrowa osoba jest obciążona wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe uwarunkowane dziedzicznie i czy w związku z tym, potrzebne są specjalnie dobrane badania kontrolne, aby to ryzyko zminimalizować
  • ustalenie czy osoby, które zachorowały na nowotwór, dotknięte są jego postacią dziedzicznie uwarunkowaną i czy w związku z tym, istnieją dodatkowe zalecenia dotyczące sposobu leczenia i opieki po leczeniu.
  • ustalenie czy krewni osób chorujących na nowotwory złośliwe są w grupie podwyższonego ryzyka (też mogą zachorować) .

Trzecim kierunkiem badań genetycznych jest badanie materiału z poronienia samoistnego (kosmówki). CGM GENESIS wykonuje to badanie metodą mikromacierzy klinicznych. Badania materiału z poronienia:

  • pomagają w szybkim ustaleniu przyczyn utraty dziecka
  • określają ryzyko kolejnych poronień
  • oceniają ryzyko powtórzenia się wady genetycznej w kolejnej ciąży
  • wskazują kierunek dalszych badań diagnostycznych.
  • uwalniają od obaw i niepokoju

Informacja uzyskana po wykonaniu badań genetycznych i/ lub wizycie w Poradni Genetycznej ułatwia rodzinie podejmowanie dalszych życiowych decyzji, w tym dotyczących planowania dzieci.

NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS jest jednostką medyczną posiadająca najszerszą ofertę badań genetycznych w Polsce, obejmującą aktualnie ponad 250 badań genetycznych, jedynym w Polsce prywatnym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym możliwość wykonywania diagnostyki genetycznej metodą mikromacierzy ArrayCGH. W skład Zespołu wykonującego badania wchodzą również lekarze specjaliści genetyki klinicznej.

GENESIS jest placówką medyczną o dużym  potencjale diagnostycznym i badawczym, wykonawcą projektów UE, partnerem/współwykonawcą projektów naukowych krajowych oraz  międzynarodowych. Jednostka ta umiejętnie łączy działalność kliniczną z pracą naukową, a osiągnięcia światowej genetyki przenosi bezpośrednio do praktyki klinicznej.

Potwierdzeniem najwyższych standardów jakości i wiarygodności badań CGM GENESIS są międzynarodowe certyfikaty: LabQuality w zakresie badań cytogenetycznych, EMQN w zakresie analizy sekwencyjnej, Europejski Certyfikat Badania Mukowiscydozy oraz ISO w zarządzaniu systemem jakości zgodnie z normą międzynarodową ISO 9001:2008 oraz szereg nagród i wyróżnień zdobytych w kraju. Więcej informacji na stronie: www.genesis.pl.

Aktualności

Test na Trombofilię

Trombofilia (nadkrzepliwość) to skłonność do tworzenia się zakrzepów żylnych, rzadziej tętniczych, spowodowana współdziałaniem czynników wrodzonych (uwarunkowanych genetycznie) i niekorzystnych czynników środowiskowych, dotykająca średnio jedną na tysiąc osób. Główne czynniki ryzyka to: – nosicielstwo mutacji typu Leiden genu F5 (czynnika V układu krzepnięcia krwi) lub mutacji genu F2 (protrombiny). – mutacja genu MTHFR (dwa polimorfizmy: C677T […]

więcej

Test PANORAMA

Panorama jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym dostarczającym ważnych informacji na temat ciąży, który można wykonać już od jej 9 tygodnia. Test Panorama określa ryzyko pojawienia się u dziecka dodatkowego chromosomu co skutkuje wystąpieniem poważnych wad rozwojowych. Najczęściej występujące zespoły wad genetycznych to zespół Downa (trisomia 21 chromosomu), zespół Edwardsa (trisomia 18 chromosomu), czy zespół Patau […]

więcej

Eksperci

dr n.med. Dariusz Góźdź

dr n.med. Dariusz Góźdź

Jak często powinno się sprawdzać cytologię szyjki macicy?

Zapytaj
[yop_poll id="2"]

Partnerzy

Klinika specjalistyczna GynPro, 00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater (róg Wspólnej) 25 lok. 4 (2 piętro) Tel: +48 509 019 664 E-mail: kontakt@ginekologwarszawa.pro. W razie braku możliwości natychmiastowego kontaktu telefonicznego prosimy zostawić wiadomość głosową lub wysłać SMS - odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Pracuj z nami